Profile of MondoMan

100%
VOTES : 3
Zane
Zane Build from LazyData
Zane build by MondoMan updated 3 months ago Private
0%
VOTES : 0
0%
VOTES : 1
Amara
Phaseslam Amara (Still Refining)
Amara build by MondoMan updated 4 months ago
0%
VOTES : 0
Moze
Infinite Ammo Lyuda Moze by LazyData
Moze build by MondoMan updated 4 months ago
0%
VOTES : 0
Moze
57 Instant Replay Moze
Moze build by AbbyHour updated 3 months ago
100%
VOTES : 4
100%
VOTES : 3
Moze
57 Frozen Heart Moze, No Vampyr
Moze build by AbbyHour updated 4 months ago
100%
VOTES : 6
Amara
All Around Amara from zKarmaa
Amara build by MondoMan updated 4 months ago
0%
VOTES : 0
Fl4k
57 Gamma Burst Fl4k - Mayhem 4
Fl4k build by AbbyHour updated 4 months ago
100%
VOTES : 9